Jdi na obsah Jdi na menu
 


KA 05

logolink-eu.jpg

E learning Projektový management

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

    Na základě zkušeností získaných při psaní projektových žádostí a studia teoretické literatury z oblasti reportingu a projektového managementu zpracuje ing. Součková 13 kapitol pro e-learning. Ing. Tesař provede zpracování s pomocí výpočetní techniky. Nákladově se k této aktivitě váží osobní náklady, tisk studijních materiálů a podíl na nákladech z nákupu literatury. S cílovou skupinou budeme pracovat v průběhu přípravy studijních materiálů, tzn. při osobních konzultacích si prověříme vhodnost informací o projektovém managementu. Hlavní aktivitou dvaceti představitelů cílové skupiny bude pilotní ověření, které plánujeme v říjnu 2014 v aule školy.

 

Výstup klíčové aktivity:

    Hlavním výstupem bude studie projektového managementu pro zahradníky, která bude zpracovaná formou elearningu. Budou zde zpracovány teoretické kapitoly, které je dobré nastudovat před přípravou projektu. Seznámíme zájemce s tvorbou projektového záměru, SWOT analýzou, logickým rámcem projektu, riziky projektu a s dalšími teoretickými základy. Učebnice bude doplněna řadou fotografií a vstupy z kapitol konkrétních projektů. Bude zde uvedena informace o Benefitu, Benefilu a o projektových žádostech Programu rozvoje venkova.

Studijní materiál bude oponován a bude opraven po diskusi získané pilotním ověřením v říjnu 2014.  Studie bude elektronicky na webových stránkách projektu. Kontrolovatelným výstupem klíčové aktivity 05 bude zmíněná studie s názvem Projektový management, dále elektronická verze na www.zas-me.cz a dokumentace z pilotního ověřování, tj. prezenční listina, vyplněné dotazníky a zpětná vazba od zúčastněných a posudek hodnotitele.

 

 

Příspěvky

E learning Projektový management

29. 8. 2016