Jdi na obsah Jdi na menu
 


KA 04

logolink-eu.jpg

Inovace sortimentu trvalek

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

    Garantem KA 04 je Ing. Miroslav Malý, který plánuje setkání profesní skupiny pěstitelů trvalek ve čtyřech termínech roku 2014, tj. 25. června lektoři (Ing. Nykodémová, Ing. Bradna) s tématikou květnatých luk. Druhé setkání se uskuteční 10. července, kde vystoupí externisté Ing. Renata Pěšičková, Ing. Ondřej Fous s tématem zahradních a stínomilných trvalek. 6. srpna vystoupí Ing. Miroslav Řehák a  Ing. Martin Pecina a představí novinky v sortimentu a v technologii pěstování u vodních a vlhkomilných rostlin. 10. září vystoupí Ing. Adam Bareš s tématikou štěrkových záhonů. Nákladově se k této aktivitě váží osobní náklady, nákup okrasných rostlin do sbírkové zahrady, tisk studijních materiálů a podíl na nákladech z nákupu literatury. S cílovou skupinou budeme pracovat v průběhu přípravy studijních materiálů, tzn. při osobních konzultacích si prověříme výhodnost novinek trvalek pro vybrané stanovištní podmínky. Hlavní aktivitou dvaceti představitelů cílové skupiny bude pilotní ověření, které plánujeme ve čtyřech termínech roku 2014. Realizace klíčové aktivity bude probíhat v následujících fázích tj. sepsání studie na základě získaných informací od pěstitelů a z literatury a úpravy na základě pilotáže.

 

Výstup klíčové aktivity:

    Hlavním studijním výstupem pro cílovou skupinu bude studie s následujícími kapitolami:1.Úvod ke skupině rostlin s názvem trvalky 2.Květnaté louky a sortiment trvalek 3.Zahradní a stínomilné trvalky 4.Vodní a vlhkomilné rostliny5.Štěrkové záhony 6.Závěr o mnohostranném použití trvalek

Studijní materiál bude oponován a bude opraven po diskusi získané pilotním ověřením dne 25.6. 2014, 10.7.2014, 6.8.2014, a 10. září 2014. Studie bude vydána tiskem a elektronicky na webových stránkách projektu. Kontrolovatelným výstupem klíčové aktivity 04 bude studie s názvem Inovace sortimentu trvalek, dále elektronická verze na www.zas-me.cz a dokumentace z pilotního ověřování ze čtyř dnů v roce 2014, tj. prezenční listina, vyplněné dotazníky a zpětná vazba od zúčastněných a posudek hodnotitele. Pilotní ověřování se uskuteční s pomocí dvaceti profesních specialistů.