Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. Logický rámec projektu

Logický rámec projektu je základem pro řízení projektu, umožňuje identifikovat a analyzovat problémy a současné definovat cíle a stanovit konkrétní aktivity k jejich řešení. Metoda logického rámce ověřuje projekt z hlediska vhodnosti a přiměřenosti pro řešení daného problému a dále z hlediska proveditelnosti a trvalé udržitelnosti projektu. Uplatnění metodiky logického rámce je důležité ve fázi přípravy projektu a současně je klíčovým nástrojem pro implementaci a hodnocení projektu. Logický rámec tvoří základ pro přípravu jednotlivých aktivit a rozvoj monitorovacího systému. Logický rámec je připravován spolu s vlastním projektem na základě principu partnerství za účasti všech zúčastněných skupin osob, obcí a institucí, které budou projekt realizovat nebo na které bude mít projekt nějaký vliv.  Definování projektu s využitím metodiky logického rámce je základem pro řízení projektu. Logický rámec je vhodný pro identifikaci a analýzu problémů na straně jedné a definování cílů a stanovení konkrétních aktivit k řešení těchto problémů na straně druhé. Metodou logického rámce se připravovaný projekt testuje jak z hlediska vhodnosti a přiměřenosti pro řešení daného problému, tak z hlediska jeho proveditelnosti a trvalé udržitelnosti. Sestavení logického rámce projektu doprovází jako neoddělitelná část základní popis projektu, jehož minimální obsah je následující:

    stručná situační analýza – název projektu, lokalizace projektu

    stručná analýza zájmových skupin – identifikace předkladatele projektu, přehled všech partnerů projektu

    identifikace hlavních problémů v zájmovém území ve vztahu k projektu (relevance projektu)

    formulace cílů – celkový cíl v souladu s příslušnou prioritou programu, příslušnými programy snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší, specifické cíle projektu (účel projektu) včetně jejich kvantifikace a uvedení měřitelných indikátorů

    stručný popis projektu s analýzou alternativ – výchozí situace a zdůvodnění projektu, obsah projektu (aktivity projektu), výsledky a dopady projektu, udržitelnost projektu a případně další navazující a související aktivity, předpoklady a možná rizika projektu

    matice logických rámců.


 dokument1.jpg