Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. Benefit a operační programy

Webová aplikace BENEFIT7 je určena pro podávání žádostí o poskytnutí dotace v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy. Aplikace je společná pro všechny operační programy, které jsou realizovány v České republice. Žadatel si díky webové žádosti může vytvořit svůj účet (konto), pomocí kterého bude mít přehled o podaných žádostech a realizovaných projektech. Systém umožňuje přímý import žádosti vytvořené v aplikaci BENEFIT7 do informačního systému MONIT7+. Žádost je nutné, po vyplnění všech údajů a jejich kontrole, pouze finálně uložit a vytisknout. Podrobný výklad pro podávání žádostí je zveřejněn v Pokynech pro žadatele a příjemce, ve kterých jsou zveřejněny podmínky pro podávání žádostí a realizaci projektů pro dané kolo výzvy. Specifické úpravy aplikace Benefit7 a IS Monit7+ byly spolufinancovány z prostředků technické pomoci ROP SČ. BENEFIT7 je přístupný na adrese  www.eu-zadost.cz

Benefit 7 je elektronický formulář k vyplnění projektové žádosti o prostředky z evropských fondů. V případě schválení projektu slouží i jako komunikační rozhraní mezi realizátorem projektu a poskytovatelem dotace, např. k předávání monitorovacích zpráv nebo podávání žádostí o platbu.

Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydává návod na vyplnění projektové žádosti, administraci zjednodušené žádosti o platbu a výběrových řízení. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydává návod na vyplnění webové žádosti Benefit7, který najdete na Jak vyplnit projektovou žádost   a ROP má pokyny pro vyplnění projektové žádosti na Příručka k webové žádosti.

 

V novém programovacím období EU bude uvedeno nové softwarové prostředí k 1. 1. 2015, ve kterém se budou podávat všechny projektové žádosti kromě zemědělských žádostí. V resortu zemědělců bude nadále fungovat Portál farmáře.

 

 

Příspěvky

Uživatelská příručka Zpracování žádostí v IS KP 14

14. 12. 2016

 

Benefit

14. 12. 2016