Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Úvod

Postup získání dotace ze strukturálních fondů zahrnuje několik základních kroků - od vytvoření projektového záměru, určení vhodného operačního programu ke zpracování a samotnému předložení žádosti o dotaci. Celý proces vyžaduje trpělivost, poctivost a znalost pravidel projektového managementu.

 

I projektoví manažeři mají své standardy. Certifikovaným manažerem můžete být podle IMPA (International Project Management Association), kdy je pojetí standardu uvažováno jako kompetenční. Standard je vytvářen a spravován profesní organizací. IPMA je v České republice zastoupena Společností pro projektové řízení a v roce 2008 byl vydán Národní standard kompetencí projektového řízení. Uvedený standard je rozpracován v publikaci Doležal, J. a kol: Projektový management podle IMPA vydané nakladatelstvím Grada ve druhém vydání v roce 2012.

 

Teorie projektového řízení je rozdělena do tří základních kompetenčních oblastí:

  1. technické kompetence, kam řadíme metody, techniky a nástroje;
  2. behaviorální kompetence, což chápeme jako zvládnutí psychologie a její využití pro úspěšné řízení projektu;
  3. kontextové kompetence, pod čímž si představme širší zázemí projektu z hlediska financí, práva, personálního managementu apod.

 

Tab. Přehled prvků technických kompetencí podle NCB[1]

1

Úspěšnost řízení projektu

2

Zainteresované strany

3

Požadavky a cíle projektu

4

Rizika a příležitosti

5

Kvalita

6

Organizace podniku

7

Týmová práce

8

Řešení problémů

9

Struktury v projektu

10

Rozsah a výstupy projektu

11

Čas a fáze projektu

12

Zdroje

13

Náklady a financování

14

Obstarávání a smluvní vztahy

15

Změny

16

Kontrola, řízení a podávání zpráv

17

Informace a dokumentace

18

Komunikace

19

Zahájení

20

Ukončení

 

Tab. Přehled prvků behaviorální kompetence podle NCB

1

Vůdcovství

2

Zainteresovanost a motivace

3

Sebekontrola

4

Asertivita

5

Uvolnění

6

Otevřenost

7

Kreativita

8

Orientace na výsledky

9

Výkonnost

10

Diskuse

11

Vyjednávání

12

Konflikty a krize

13

Spolehlivost

14

Porozumění hodnotám

15

etika

 

 

Tab. Přehled prvků kontextové kompetence podle NCB

1

Orientace na projekt

2

Orientace na program

3

Orientace na portfolio

4

Implementace projektu, programu a portfolia

5

Trvalá organizace

6

Byznys

7

Systémy, produkty a technologie

8

Personální management

9

Zdraví, bezpečnost, ochrana života a životního prostředí

10

Finance

11

Právo

 

V teoretické části jsou jednotlivé prvky provázány na části standardu, kde je uveden popis elementu (prvku), možnost procesních kroků. V textové části v příručce jsou uvedeny aplikace na zahradnictví rozděleny podle kompetencí.

 

 [1] NCB – National Competence Baselines